0:00/???
  1. L'attentat

French novel by Yasmina Khadra. French in European French.