0:00 / ???
  1. L'attentat

French novel by Yasmina Khadra. French in European French.